1416. 30. juni. Leeds


Kong Sigismund takker hansestædernes rådssendebude, som netop er vendt tilbage fra kong Erik af Danmark, for deres deltagelse ved forhandlingerne mellem Lübeck og kong Erik af Danmark.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hanserec. l.l

Tekst

Den ersamen burgermestern, reten unde borgeren gemenlich der hensestete, de itzund van der van Lubeke wegen uber zee by dem durchluchtichsten fursten Erik , konig tzu Dennemarken etc., unsem lieben broder, gewest zin, unsern unde des rykhes lieben getruwen.

Sigmund , van Godes gnaden Romscher koning, tzu allen tziten merer des ryches unde tzu Ungeren etc. konig. Erzamen lieben getruwen. Uns hat unser erbare botschaft, de wyr yetzund zu Lubek umb der zulben stad frede, sune unde bestes willen haben, wol verkundet, wy ir euch uns und dem riche unde van unsern wegen der stad zu Lubech gehorsamlich arbeten, und euch uns zo eren unde <umb> der vorgenanten stad bestes willen twisschen dem konig van Dennemarken <und> den gefangenen unde der stad fast gearbet habt. Des wyr euch mid allem flize dancken. Unde begeren van euch mit ernste, daz ir furbaz unser erberer botschafte, die wir yetzond gen Lubech unde zu dem vorgenanten konige gezand haben, getrulich behulfen und beraten zin willet, daz de vorgenante unser unde des richs stad Lubeke wider zu frid, gemach unde iren alten wirdikeiten kome. Doran bewist ir uns sunderliche wolgefallen unde behechlicheid.

Geben zu Lidvis in Engeland am dinxsdage nach sunte Peter unde Pauweltz tag der heylghen twelff boten, unser riche des Ungrischen etc. in dem drissigesten unde des Romeschen in dem setzsten jaren.

Ad mandatum domini regis Michael canonicus Wratislaviensis.

Oversættelse

Til de hæderværdige borgmestre, rådmænd og borgere i alle hansestæderne, som nu for Lübeckernes skyld har været over havet hos den højvelbårne fyrste Erik, konge af Danmark etc., vor kære broder, til vore og rigets kære trofaste mænd.

Sigismund, af Guds nåde Romersk konge, til alle tider forøger af riget, og konge af Ungarn etc.. Hæderværdige, kære trofaste mænd. Os har vor hæderværdige delegation af sendebude, som vi nu har i Lübeck for den samme stads freds, forsonings og bedstes skyld, vel forkyndt, hvorledes I bestræber jer på vegne af os og riget til gavn for staden Lübeck, og hvorledes I lydigt har arbejdet for vor ære og til bedste for den førnævnte stad med hensyn til kongen af Danmark og fangerne og staden. For det takker vi jer med al vor flid. Og begærer af jer med alvor, at I fremover trofast vil hjælpe og råde vore hæderværdige budbringere, som vi nu har sendt til Lübeck og til den førnævnte konge, således at denne førnævnte vor og rigets stad Lübeck atter vil komme til fred, ro og mag og sine gamle privilegier. Dermed vil I bevise os særlig gunst og velbehag.

Givet i Leeds i England om tirsdagen efter de hellige apostle Sankt Peter og Paulus' dag, i vort Ungarske riges 30. regeringsår og i vort Romerske riges 6. regeringsår.

Michael, kannik i Breslau, på hr. kongens befaling.