1416. 21. september. Ribe domkirke


Biskop Peder af Ribe bevidner, at Alike Erlands gav sin moder Katrine Jenskone fuldmagt til at sælge, skænke eller pantsætte deres gård mellem Grønnegade og Normandsgade til kannikken Jens Pedersen.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff seer eller høre læsæ helse wi Pæther meth gudz nathæ biscoppe i Ribæ ewinnelik meth guth och kungøre at aar efter ware herræ førthsel fyørten hundert ar thet sextende aa sente Matheus daw war schyfthet[1] for oss ij dome . kirke j Ribæ een hetherlik quinnæ Alik Erlandis

Hun wither kendes och bekendes openbarlik at hun hafde gywet syn kæræ mother Katherin Ienskønæ fulborth ja och wiliæ tiil ath selæ giuæ æller panthsettæ theræ gordh mællæ Grønær gade och Norman gade liggendis ij Ribæ meth allæ sin tiil lythæls ♦

Och serdeels tha gaff hun sin wiliæ ther tiil ath hun mathæ selæ æller panthsettæ herræ Jens Pæthersøn canik ij Ribæ then forde gordh efter sin egen fry wiliæ ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° cccc° xvi in die beati Mathei apostoli gloriosi prout superius est expressum ♦

1. schyfthet] Formentlig fejl for schykket .

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser vi, Peder, af Guds nåde biskop i Ribe, evindelig med Gud og kundgør, i år 1416 efter Vor Herres fødsel på sankt Matthæus' dag fremstod for os i domkirken i Ribe en hæderlig kvinde, Alike Erlands.

Hun vedkendte sig og bekendte åbent, at hun havde givet sin kære moder, Katrine Jenskone, fuldmagt, ja og indvilligelse til at sælge, give eller pantsætte deres gård, beliggende mellem Grønnegade og Normandsgade i Ribe, med al dens tilliggende.

Og særligt indvilgede hun i, at hun efter egen fri vilje måtte sælge eller pantsætte hr. Jens Pedersen, kannik i Ribe, den førnævnte gård.

Til vidnesbyrd om dette er vort sekret hængt ved dette brev.

Givet i det Herrens år 1416, på den ærerige apostel, sankt Matthæus' dag, som nævnt ovenfor.