1416. 14. december.


Ærkebiskop Jöns (Gerekesson) af Uppsala, biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Västerås, Trued Has og brødrene Niels og Jon Svendsen (Sparre af Ellinge), riddere, bevidner, at Henrik Gertsen (Ulfstand) og Herman von Ørs (Ulfstand) har tiltalt ærkebiskop Peder (Mikkelsen (Kruse)) angående arven fra deres bror, ærkebiskop Jakob (Gertsen (Ulfstand)). Ærkebiskop Peder svarede, at han ikke ville give dem noget af arven, og at de kunne sagsøge ham for paven.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Archiepiscop Jens i Upsala , biskop Jöns i Roskilde och Nafne i Westeråhs , Thrugot Haes , Nils Swenson och Jon Swenson riddare, attestere det de hafwa hördt, att wälborna män herren Hindrik Gertz och Herman von Örsen , hafwa, i deras närwaro utj Lund domkyrkia, tilltahlt archiepiscopen därsammastädes Peter , om det arf som dem tillkom effter deres broder salige archiepiscopen i Lund hern Jacob ; hwartill han swarade, att han intet wille gifwe dem af berörde arf, och att de kunde sökia honom för sin domare påfwen . Datum måndagen effter sanctæ Luciæ dag som är den 16 december 1416.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.