1416..


Hr. Anders Jakobsen Lunge skænker alt sit gods i Skørringe (nu: Vester Skørringe) til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Anders Jepsøn Lungis gaffuebreff paa altt sitt goedz i Skøringe thill Skeminge closter. ♦

1416. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.