1416..


Niels (Jonsen) Bille (til Solbjerg) kvitterer Antvorskov kloster for ti års landgilde af Årslev.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Bilde gaff closterit quitt for 10 aars lanndgilde som denn haffde ladet opbere aff Aassløff ♦

1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.