1416..


Ivan (Emmekesen) Rathmannsdorf (Limbek) pantsætter to gårde i Stensby til hr. Gregers (Jakobsen, sognepræst i Husby i Vends herred) for otte lødige mark penninge.

Tekst efter reg.

Tekst

Jffuer Ratmanstrop lonte viij lødemarck pendinge aff her Gregorio , huor for hand hannem pandt satte ij gaarde i Stenby i Skamby sogenn och ligger till den[1] første gaard x marck sølff iorde, och till thennd annden vij ℳ sold iord, ♦

1416 ♦

1. den] Tilføjet over linjen, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.