1416..


Peder Bondesen skænker alt sit løsøre og sin faste ejendom til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergemendtz breff formellendiss att Peder Bundssøn haffuer giffuit ald sit rørendiss och wrørenndiss guodtz till Anndtuorschouff closter ♦

Daterit 1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.