1417. 1. april.


Gerhard (Hartvigsen) Bryske skøder sin broder hr. Iven (Hartvigsen) Bryske det gods i Løserup, som han arvede efter sin søster Abele.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Item ith breff att Grete[1] Brysk skøder sinn broder her Iffuen Bryske sitt gods y Løsserup y Wby sogenn paa Tudze miess[2] som hannd arffuede effter sinn søster Abell / ♦

Datum torsdagenn nest for palme synndag / mcdxvij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.