1417. 30. april.


Kong Erik 7. af Pommern giver provsten i Tvilum kloster låsebrev på tre gårde i Ellerup, købt af hr. Jakob Lavesen (Saltensee af Linde).

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et latins laase breff aff koning Erick efther et skøde breff paa iij gaarde vdj Ellerup som prouesten kiøffte aff her Jacob Lagissen / ♦

Datum mcdxvijo vigilia apostolorum Philippi et Jacobi : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.