1417..


Klaus Venstermand overdrager sammen med sin hustru (Ingeborg) og dennes søster Ordrup med tilliggende til hr. Anders Jakobsen (Lunge).

Tekst efter reg.

Tekst

Ett breff liudendis att Claus Wenstermandt oc hans husfru oc hendis søster wplader her Anders Iepsenn allt thette godtz som er Ordrop oc thett godtz ther tiill[.....][1]

Daterit mcdxvij ♦

1. [.....]] Lakune i reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.