1417..


Hr. Anders (Jakobsen) Lunge, ridder, overdrager en gård i Førslev med en årlig afgift på to pund korn til Peder (Larsen) Rårise.

Tekst efter reg.

Tekst

Annders Lunnge ridder skiødte och oplodt Per Rariss enn gaardt vdj Førsløff som giffuer 2 pund korn ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.