1417..


Jakob Abrahamsen og hans hustru skænker alt deres løsøre og faste ejendom til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Abramssønn och hannss høstrue gaffue closter ald thieris goedtz rørenndiss och wrørenndiss ♦

1417 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.