[1418.] 4. april. Lund


Kong Erik 7. af Pommern skriver til ordensmesteren i Livland.

Kong Erik meddeler, at hans høvedsmænd i Finland har fortalt ham, at hans undersåtter, som plejer at drive handel i Reval, er blevet beskadiget, forulempet og forurettet af folkene i Reval.

Endvidere skriver kong Erik, at han er blevet meget ked af at høre om dette, idet han aldrig tidligere har modtaget sådanne klager over folkene i Reval, og idet ordensmesteren i Livland og folkene i Reval aldrig har budt kong Erik andet end kærlighed og venskab.

Derfor ønsker kong Erik, at ordensmesteren skal sørge for, at folkene i Reval yder kong Eriks undersåtter retfærdighed.

Tekst

Ericus Dei gratia regnorum Daciae, Sweciae, Norwegiae, Slavorum Gothorumque rex et dux Pomeraniae .

Unse vruntlike grute mit erwerdicheit vorgescreuen.

Erwerdige here meister!

Uns ist warliken vorkomen und geopenbart van unsen amptluden in Osterlande, wo vnse undersaten, de to Revell plegen to sokende und to varende, grofliken beschediget, vorweldiget und vorunrechtet werden van den sulven van Revelle, dat wi nicht gerne horen, wente wi sulke klage nicht ere van en vornomen hebben und wi aldus lange uns nicht anders den leve und vruntschop van ju und den van Revele vormodet hebben.

Hirum begere wi vruntliken, dat gi de van Revell also underrichten und underwisen, dat de unse also nicht mer van en beschediget werden, und den jennen, den gewalt und unrecht, de uns to horen, van en wedervaren is, mach redelicheit und vorbeteringe geschen eres schaden, de en mannichvaldichliken gescheen is, also vorgerort is.

Juw dar ane so vruntliken to bewisende, alse wi juwer leve wal betruwen, und begeren des juwe vruntlike antworde uns weder to scrivende.

Got almechtiger beware ju in langer wolvart.

Gegeven in unser stad Lunden, under unsem secrete, des verden dages in Aprili.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.