1418. 12. juli. Lübeck


Rådet i Lübeck svarer hr. Krister Nilsson (Vasa), høvedsmand på Viborg slot, at den vold, som indbyggerne i Reval har udøvet mod kong Erik 7. af Pommerns undersåtter, og som han for nylig har klaget over, er foranlediget af hansestædernes beslutning om at afbryde al handel med russerne, hvilket de også har underrettet kong Erik om.

Tekst efter Hanserec. l.l.

Tekst

Her Kersten , besundere gude vrund.

Alzo gii uns gescreven und geclaget[1] hebben over de van Revele, dat se des heren koninges undersaten groten overval und schaden gedan hebben, etliken ere gud genomen und etliken ere schepe gehindert und up eede gedrungen, dat nen recht ys noch geweset hefft, und secgen, dat sii eyn bod der menen henzestede etcetera: des willet weten, dat wii juwen breff hebben lezen laten den zendeboden der menen henzestede, mank welken ok weren de zendeboden der van Revele.

Des was den menen steden indechtich, wo umme schelinge und twidracht twisschen dem copmanne und den Russen were geboden und gesat van den meynen henzesteden, den Russen noch aff noch to to vorende umme des gemenen besten willen.

Wor umme wat de van Revele gedan hebben, dat hebbet se van bevelnisse der stede gedan, dem menen besten to nutte und to gude, alze wii dat ok vor tiiden unsem gnedigen heren, dem koninge van Dennemarken etcetera, gescreven hebben.

Hir umme bidde wii juwe leve mit fruntliker begeringe und vlitiger andacht, dat gii de van Revele hir ane nicht vordenken, sunder, wes se alzo gedan hebben, to dem besten keren und se unde de ere und den gemenen copman nergen ane en hinderen.

Dat wille wii umme juwe leve gerne vruntliken vorschulden, wor wii mogen.

Screven des dinxedages vor Margarete under der van Lubeke secrete.

Consules Lubicenses.

1. gescreven und geclaget] DD 1418. [før 12. jul.], nr. 14180712002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.