[Omkring 1418?].


Mogens Andersen (af Nees), væbner, skøder Dueholm Kloster en gård i Skranderup for sin moders indtræden i klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ helser iegh Magns Anderssøn ewindeligh meth guth ♦

Alle men skall thet wytherligt wære so wal[1] nærdes som kommeskuldendes at iegh wetherkiændher mik meth thette breff at hawe skøt och giwet renliwet men och hetherlighæ i Dwholm sancti Johannis ordens hws enn[2] gardh ligger i Skrandropp huilken [3] gardh skyldher thre pund korn i huilken gardh nw i boor Oluff Kørsøn for myn mothers introitu til ewindeligh eyæ ♦

Ffrandels til bindher iegh megh och mynæ arwinghæ til thet forskrewen kloster thet for saffd gotz ath frij och hemle for wthen alle mynæ och mynæs arwinges giensielsæ och hindher ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum wna cum sigillis virorum discretorum videlicet domini Nicolai Mathei persone ecclesie Karlby Boecii Torchilli et Magni Petri armigerorum presentibus est appensum ♦

1. wal] Eller wæl, Aa. 2. enn] Her begynder understregning med rødt, Aa. 3. huilken ] Hu her slutter understregning med rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.