1418..


Hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) overdrager Maribo kloster en gård i Vedby (nu: Nørre Vedby).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Erick Nielsøns breff thill closterett paa en gaard i Grimmelsdorp sogn i Vedby. ♦

1418. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.