1418..


Hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) pantsætter gods i Rågelund, Holev, Radstrup og Marslev med en årlig afgift på 3½ læster korn til Hartvig (Lorentsen) Heest for 200 stædermark, 200 mark hvide penninge og 400 mark, der er gangbare på Fyn.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Axell Anderssønn lonnte aff Hartuig Hestenn ijct steder marck, ijct marck huide penndinge, och iiijct marck som i Fyenn genge ere, huor for hand pantsatte hannem Røgelund, Horløff, Rastrup och Marsløff, som skylder iiiɉ lester kornn ♦

1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.