1418..


Peder Klausen erklærer at have lejet en gård i Skanør af Antvorskov kloster mod en årlig leje på tre skilling grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Claussønns gienbreff paa enn gaard vdj Schanør som hand haffuer vdj leie aff closterit for iij schielling grott aarlige affgifft, ♦

Anno 1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.