1418..


Vidisse af Niels (Ingemarsen) Grubbes og Oluf (Ingemarsen) Grubbes skødebrev fra 1418 til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde på gods i Vallekilde, Særslev og Skippinge.

Tekst efter reg. Registraturen af det vidimerede brev er trykt i DD 1418, nr. 14180000098.

Tekst

Enn vidisse aff Nils Grubbe och Oluff Grubbes skiøde til bisp Jenns aff Roskilde paa gotz j Wallekieldt, Seersleff och Skippinge. ♦

1418 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.