1419. 6. maj.


Peder Jakobsen, borgmester i Kalundborg, og Jens Frendesen d.y., bymand samme sted, forstander for Skt. Gertruds gilde, udlejer i samtykke med alle gildebrødre et jordstykke i Kalundborg til Gynter (Godersen), borgmester samme sted, for 16 grot årligt. Og ingen skal have ret til at leje det pågældende jordstykke, så længe Gynter eller hans arvinger vil bruge det.

Hvis det pågældende jordstykke skal sælges, skal Gynter have forkøbsret til det, og hvis husene eller Gynters bygning også skal sælges, skal Skt. Gertruds gilde have førsteret til at indløse bygningen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see oc høræ læset helser Pæther Jeypsøn borgæmester j Kalundburg oc Jens Frendæsøn then øngæræ byman j sammæ stat forstandæræ til sancte Gertrudæ gildæ euinnælicæ meth guth ♦ Thet scal alle mæn withæ nerwærindæ oc til komændæ thet wy hauæ j leygæ ladet en hederlig man och ærlig Gønter borgæmester j Kalundburg en jord ligendæ mællæn koninggens stenhus oc Jes Jutæ pa then søndræ gadæ j Kalundburg huilken sancte Gerthrud til hørær meth all ræthighet ♦

Then sammæ jord hauæ wy j leygæ ladet meth alle gilbrødræs wiliæ och radh foræ xvj grotæ wth ath giuæ fran en poscæ oc til en annen emædæn han then jord j wæræ hauer æller hans aruingæ ♦

Item ær so ath then forde jord scal aff hendes æller sæliæs tha scal forde Gønter æller hans rættæ aruingæ næst waræ ath køpæ then sammæ jord / ♦ Scal oc husen æller hans bygning sæliæs æller aff hendes tha scal sancta Gerthrud næst waræ ath løsæ then sammæ bygning til sich standændæ til firæ godæ mæns sigilsæ pa hwars wægnæ ♦

Item scal ængæn man mekthug waræ ath leygæ then sammæ jord emædæn Gønter æller hans aruingæ wil hennæ hauæ æller fwlt aff hennæ gøræ ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum discretorum videlicet Pauli Brandsøn Petri Thordsøn Petri Bondæ Andree Rask et Johannis Willekindsøn villanorum sunt appensa in Kalundburg ♦

Datum ibidem anno domini mocdoxixo ipso die beati Johannis ante portam latinam etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.