1419. 21. maj.


Katrine, hr. Jens Ruds datter, enke efter hr. Jens Lykke, giver hr. Jørgen (Mikkelsen) Rud af Skjoldenæsholm, sin slægtning, alle sine rettigheder på alle sine sjællandske godser, uanset om det er pante- eller arvegods.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ nerwerindes breff se aller høræ helser jek Kathrinæ her Jøns Ruthz doter ok her Jøns Lykkes efter leweræ ewindeleghe meth guth ♦ Thet skal alle men widerlikt wæræ nerwerindes ok komeskulindes at jek wetherkenner mik en welborin man ok skellik her Yrien Rwth j Skyoldænes myn kæræ frendæ ful makt ok al at hawe giwet och vnt at talæ al myn talæ ok inatdelæ al myn rætighheith po alle the gooz hvilkæ mik arørindæ æræ j huor the liggæ j Sielin aller huor[1] myn ræt kan finnes j Sielin huat helder thet er pantægoz aller erwægooz ♦

Tel mere thingz widindæbywrth henger <jek>[2] mit incigla for thettæ breff meth flere wel borne menz som er Pæther Grubbæ myn kæræ sisterson ok Teez aff Kwerkæby ok Jep Knwtsøn j Wolby aff wabn ♦

Giwet vnder wors herræ ær mocdoxixo then nestæ sondaw foræ wor herræs vpfarelsæ daw ♦

1. huor] the herefter slettet, A. 2. <jek>] sandsynligvis glemt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.