1419. 11. juni. Ystad


Synde Esbernsen (Gammelsen), væbner, i Lilla Jordberga vedkender sig at være sin søn, Anders Syndesen, skyldig 100 lødige mark for det løsøre, som var tilfaldet ham efter hans mor Una, Niels Pedersens datter og Synde Esbernsens hustru. Hvis Synde Esbernsen skulle afgå ved døden, skal hans søn, foruden sin andel i skiftet, have de 100 lødige mark, før hans arvinger påbegynder skiftet.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff . høre eller see hølsær jach Syndæ [1] Esbernssøn awapn j Jordbiærghelilæ[2] ewinnelege meth guth . oc kundgør allom so nerwarendis som kommasculendis ære . at jach . skylduger ær min kære[3] son . Anders Syndessøn j hundratha[4] løthige marc for bolpæningge eller rørænddæ ware som hanom burthe / eftær sin mothers[5] døøt Vnæ / Nyels Pætherssøns dotter min husfrv[6] hoos siæl guth hafuer / ♦

Oc ware thet swo at liwæt ware mich forstakkæt / tha før en mine arfwinge gangæ tel skiftæs / tha scall then forscreffne min[7] son Anders[8] / vpbære / the forde hundratha løthige marc / wdæn alt skiftæ / ♦

Oc ther bindær jach mic tel oc minæ arfwinge meth thetta mit nerwarendis breff ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum Most Josepssøn in Jordbiærghe maglæ / Nicholai Jenssøn in Kiwinge Holgeri Most Hinrici Most armigerorum presentibus est appensum . ♦

Datum Ystadis anno domini mocdo xixo dominica trinitatis ♦

1. Syndæ ] understregning begynder ved n, A. 2. Jordbiærghelilæ] understregning slutter ved i(1), A. 3. kære] her begynder understregning, A. 4. hundratha] understregning slutter ved h(1), A. 5. mothers] understregning begynder ved r, A. 6. husfrv] understregning slutter ved u, A. 7. min] her begynder understregning, A. 8. Anders] understregning slutter ved n, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.