1419. 29. juni. København


Poul Felaxsen pantsætter sin fædrenegård i Sörby i Vessige sogn i Halland til hr. Sven Sture, ridder, for fire lødige mark. Gården kan indløses på den næst kommende sankthansdag eller på den derefter følgende, på det vilkår at landgilden ikke skal modregnes i gældens hovedstol.

Tekst efter A.

Tekst

Alla the mæn som thetta breff see eller høra helsar iak Paual Fælaxssøn kærlika mædh gudh ♦ Kænnis iak thet wppinbarlika mædh thetta mith næruarandis opith breff thet iak mædh retthe witherlike skil gælskildogh ær ærlikom ok wælbirdogom man herra Suen Stwre riddher jjjj lødogh mark redho pænigha ♦ For hulka pæningha iak hannom thil panth sæther min fædirnis gardh i Sorby i Hallandh i Wæsøgis sokn ligiandhe ok thil ather løsn nw wm sancta Johannes baptista dagh nw næsth komandhe ære eller ok then sancta Johannes baptista dagh som ther epther komber ok ingin annar thid fore sagdh ath ather løsa wthan pa sancta Johannes baptista dagh mædh sua danth wilkor ath inthe skal aff sla aff hw[o]dh[1] gældith fore thet[2] landhgille[3] som han ther wp bær aff ♦

Ok forbiudher iak nakar man ath beuara sik mædh thetta forda goz wthan forna herra Suen Sture sua længhe ath han sina pæningha i geen haffuer

Ok thil thes mere wisso ok høgre foruaringh hengher iak forne Paual Fælakxssøn mith incigle for thetta breff ♦ Ok thil withnisbirdh bedhis iak erlika manna incigle som ær Jouan Helgassøn ok Albrikth Kromedik mædh mith egith ♦

Scriptum Haffnis[4] anno domini mocdoxixo die apostolorum Petri et Pauli ♦

1. hw[o]dh] usikker læsning af o, A. 2. thet] et-abbr. skrevet over et andet tegn?, A. 3. landhgille] på rasur, hvor der tidligere er skrevet h[w]f[fw]dh g[...], A. 4. Haffnis] Hamnis, Gammeldanske Diplomer; Haunie(?), Svenskt Dipl.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.