1419. 9. oktober. Gurre slot


Skrivelse fra kong Erik 7. af Pommern til domkapitlet i Uppsala, i hvilken kong Erik beder domkapitlet om at understøtte brevføreren hr. Toste, som ønsker at prædike kristendommen blandt hedningene i Lapland, ved at udstyre ham med fuldmagt til bl.a. at holde gudstjenste for hedningene, døbe dem og bygge et kapel, som de kan bruge.

Tekst efter A.

Tekst

Ericus Dei gracia Dacie Swecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex et dux Pomeranie ♦

Premisso nostro sincero favore / ♦

Gothe wener ♦

Epter thet / at wor astunden ær stoor till at cristendomæn matte økiæs . j . wor land / oc Guths hedher vtwidhes tha bethøm[1] wi ether kærlikæ at vm thenne brefførere herre Tostæ / hwilkin oss hopæs at storæn kerlech hauer til at alle wille lappanæ matte allæ wardhe cristne / oc bliwæ stathughæ . j . Guds tro at . j . hanom stæthen oc vnnen at han mughe alle stadhe ther . j . lands ændenom predikæ ok sighæ messo fore them / døpæ them oc høræ them scriptemaall oc hauæ fullæ macht them aff at løsæ aff there synder / oc jæmwæll the som han hauer førræ cristnet oc adhræ som lidit witæ aff Gudhi / oc ther meth at han mughe ther latæ biggiæ noker capell som the mughe tilsøkiæ . nokon tiidh vm aarit oc læræ sit siæle gagn oc taghe ther Guds likamæ / ♦

Ok bidhiom wi ether at . j . gyffuin hanom ther vpa eet slikt breff som han ær meth bewaradher / oc bestandende / ♦

Ok ær nokor then j ethre biscopsdøme som hanom will hielpe . j . slighe hellegho ærinde oc næær hanom bliue tha vnnen oc thet oc gyffuin ther til orloff oc macht som fore sacht ær / oc bewisen ether allaledhis her wdj som wi troom til ether / ♦

Ther meth befalom wi ether Gudh ♦

Scriptum in castro nostro Gurwe . ipso die beatorum Dionisii sociorumque eius martirum nostro sub secreto anno etcetera XIX ♦

1. bethøm] rettet i A fra bethømj.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.