1419. 13. november.


Magistraten i Malmø bevidner ved Svend Svendsen og flere borgere, at Uffe Ovesen, borgmester i Malmø, solgte og overdrog en gård i Malmø til Bent Skerping.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Magistraten i Malmöe meddhelar borgaren Bengdt Skerping fasta på een gård i Malmöe, som rådmannen därsammastädes Offo Ageson honom såldt. Datum feria 2da post festum Martini den 24 november 1419.

b) Sweno Swenonis wettnes skrifft medh flere dess medhborgares consens innehallendes Offonis Agesons borgmästares i Malmöe uttgifne åth her Bengt Skirpings skiötebreef på ett stycke jordh liggiandes i Malmöe som förde Skerping bebodde. Datum 1419.

c) Magistraten i Malmö. 1413 (!).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.