1419. Houlbjerg herredsting


Et tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at et engareal kaldet Møgeleng ved Astrup hører til Tungelund.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz tings wintne aff Holbergherritzting paa itt stycke enng ligger till Tungelundt hoss Astrup Mygell enng : ♦

Datum 1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.