1419 [1403 og 1464].


Breve i Maribo klosters arkiv, hvori Peder Larsen (Bild?), Kristian Nielsen (Munk), Jens og Oluf Andersen mageskifter og skænker gods til Maribo kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Lauritzøns , Christen Nielsøns , Jens Andersøns och Oluff Andersøns mageskiffter och gaffuebreffue med closterett itt thillsammen bundne. ♦

1403. 19. 64. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.