1419.


Gerhard og Ravn Ketelhots skøde på to arvelodder i Nakskov.

Tekst efter reg.

Tekst

Gertt och Raffn Ketellhotz skiøde paa tuende arffue i Naxskoff. ♦

1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.