1419..


Brev om gods i Holeby og Sandager, der siden blev afhændet af Maribo kloster ved mageskifte.

Tekst efter reg.

Tekst

Breff om goedz i Nørrehoreby och Sandagger som siden bleff skifft bortt. ♦

1419. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.