1419..


Hr. Thomas Vestenie, ridder, sælger to gårde og halvdelen af et møllested i Hudevad, Rolsted sogn, Vindinge herred (senere: Åsum herred) til hr. Sten (Tygesen) Basse.

Tekst efter reg.

Tekst

Thomes Westenij ridder, solde och schiødte her Steenn Basse tho gaarde med enn halff mølle stedt liggenndis i Fyenn i Windinge herridt i Rølsted sogenn i Hudeuadt ♦

1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.