1419..


Bo Jensen sælger Niels Jensen en gård i Stenstuegade i Slagelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Boe Jenssønn solde Nielss Jenssøn en gaardt liggendis paa Stienstue gade ♦

1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.