1419..


Kong Erik 7. af Pommern og kong Christoffer 3. af Bayern tager Slagelse Helligåndshus og alt dets gods under deres beskyttelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Christoffer och konng Erick annammede helliggiestis huuss vdj Slauelsse, sampt och dess tilliggelsse, vnder dieris beskermelsse ♦

1403 och 1419 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.