1420. 4. januar.


Ingeborg Keldsdatter (Krognos) i Fjälkestad erklærer at have givet sin guddatter, Ellen, datter af hr. Aksel Pedersen (Thott) af Härlöv, alt sit gods i Fjälkestad, på den betingelse at hun frit må beholde det indtil sin død.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thette breff see aller høre læse helsær jek Jngeburgh Kæthælsdoter af Filkestathe ewinnærlighen meth wor hærræ ♦Thet schal alle mæn witherlicht ware nærwarendes oc kommeschulendes thet jek witherkænnes mich meth thettæ mit obnæ breff at hafuæ gifuet oc gifuær myn gwtdother Eline her Axel Pætherssøns dother aff Hærdløff thennæ nærwarendes breffwisæ[rs]ke[1] alt mit gotz som jek hafuær jnnæn Filkestathæ som ær først howetgarthen j Filkestathæ ♦ Item then garth som Swen Nielssøn nu jbor ♦ Item en garth som Kællæ Wildæ jbor ♦ Item en garth som Tughæ Smid jbor ♦ Item en garth som Truyels Kællæssøn jbor ♦ Item en garth som Fyunbo j bor ♦ Item en garth som Andærs Gammælssøn jbor ♦ Item j fæstæ som Ascer jbor ♦ Item en gharth som Bæyent Tughæssøn jbor ♦ Item j garth som Garryth hether som Broghæ jbor ♦ Item en garth som Holgær jbor ♦ Item en garth som Pær Holgærssøn jbor ♦ Item en jorth som hether Slyngæiorth ♦ Item Jens Nielssøn af Eghesgarthen som han sælfuær jbor ♦ Item en fæstæ som Thorbiørn jbor ♦

Allt thettæ for gotz schødær jek hænnæ til ewærthælich owæ jmod hwars mantz gensighælsæ ♦ Thoch meth swodant welkor at jek schal hafuet j myne lifdaghæ frit oc wbeworet / ♦ Oc nar jek affgar tha schal alt thette forde gotz jgen kommæ til for Eline allernnes arwingæ jmot hwars mantz gensielsæ som fore star screfuet

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium ac discretorum videlicet domini Nicolai Swenonis militis et[2] Esberni Johannis armigeri et Laurencii Nicolai presbiteri presentibus est appensum ♦

Datum Hær[t]løff[3] anno domini mo cdo vicesimo feria quinta proxima post festum circumcisionis domini ♦

1. breffwisæ[rs]ke] utydeligt; ske skrevet ov. l.; myn gwtdother Eline Pætherssøns dother og breffwisærske skrevet på rasur. 2. et] en til synes senere tilføjelse, A. 3. Hær[t]løff] utydeligt; evt. en senere tilføjelse, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.