1420. 25. februar.


Jakob Pedersen, borger i Ystad, sælger en del af sin gård (i Ystad) til Per Jensen, præst i Everöd, for fem lødige mark.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jäp Päderson borgaren i Ystad sällier prästen her Pär Jönson een dhel af sin gård, för femb lödig mark, förbindendes sig till evictionen, som jembte honom andre gode män underskrifwit dominica invocavit dhen 17 februari 1420

b) Jepp Pädhersons uthgifne skiötebreef åth Pädher Jonsson prästman i Æwerda angående een gårdzdeel liggiandes i Ystadh som för 5 lödhigh march. Datum 1420.

c) Jep Paderssons breef gifwet Peder Jonson prestman i Æwerda på een gardh[1] een deel liggiandes i Ystad for 5 lodig march. Datum 1420

1. på een gardh] tilf. o. l., reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.