1420. 19. april .


Jon Jonsson, væbner, af Gissleberg, erkender, at han har fået to ødegårde i Rya (Bosarp sogn, Onsjö herred) til leje fra hospitalet i Lund.

Tekst efter Rep.

Tekst

Jon Jönson s af Giszlebergh wäpnares bekiännelse skrifft sig hafva till leiies bekommit af Spithele closter hoos Lund två ödegårdar i Rydhe i Bosarpe sochn i Odenshäradt, ♦

Datum feria sexta post dominicam quasi modo geniti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.