1420. 23. april.


Et tingsvidne om, at en ager i Ødum mark hører til Essenbæk kloster.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett tings vinde paa en agger j Ødum marck hører tiil Essendbeck closter / ♦

Datum mcdxxo paa sancti Jørgens dag : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.