1420. 28. april.


Lars Pig overdrager to gårde i Småland, som hans hustru havde arvet efter sin far, til hr. Ture Stensson (Bielke), i bytte for Fors mølle i Tölö sogn, Fjäre herred. Såfremt Ture Stensson mister de to gårde, forpligter Lars Pig sig til at erstatte ham værdien.

Tekst efter A.

Tekst

Thet skall allom witerliket wara at jak Lasse Piik aff wapn haffuer giort eth laghliket jordhaskipte meth ærlikom manne her Thure Stenssøn riddara j swa mato at jak haffuer giffuit hanom twa myna gardha oc mynna husfru hwilka hon ærffde æpter sin[1] fadher Olaff Bosson som ær en gardh j Skardhabro j Liwngrwma sokn j Tweta herret oc en gardh wppa Wisinxø som ligger j Wrixløso j wato oc thørro nær oc fiærran meth allom tillaghum skogh fiskewatnom engo wndan takno som ther nw tilligger oc aff alder tillighat haffuer for ena qwarn jak fik j gen aff forda her Thura som kallas Fors liggiandes j Thøle sok j Fiæra herret

Ware thet swa at forda her Thura æller hans arffwum noghet aff thenna forda twa gardha meth ræt[2] affginge tha tilbinder jak mik forde Lasse meth minom arffwum hanom swa got gotz j gen widherlæggia som thetta nw ær æpter bæggias wara weners sægn ♦

Til thes mere wisso later jak mith jnscighle witerlika hengia for thetta breff meth godha manna inscighle som ær Nissæ Knutzssøn aff wapn oc Borghar Tyghassøn landzdomara j Norrahallande til witnisbyrdh ♦

Datum anno domini mo cdo vicesimo dominica proxima ante festum beati Petri martiris . ♦

1. sin] Skrevet fin, A. 2. meth ræt] Ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.