1420. 11. maj.


Peder Esgersen, væbner, skøder for sine synders skyld, nemlig et manddrab i gråbrødrekirken i Kolding, sin gård Dørslund til bispebordet i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Esgeri armiger salutem in domino ♦

Notum fac<i>o[1] universis presentibus <vel futuris>[2] me reverendo in Christo patri ac domino domino Cristierno dei gratia episcopo Ripensi curiam meam Dysling dictam quam in pignore habent heredes domini Johannis Olaui militis pie memorie pro xiiii marchis argenti in parrochia Brynild et provincia Jælingsysel situatam cum molendineto et quadam sepe in qua anguillas cum aliis piscibus capere est consuetum ab antiquo . ac cum omnibus <aliis>[3] terris pertinenciis videlicet agris pratis pascuis silvis piscaturis humidis et siccis mobilibus et immobilibus <nullis demptis>[4] vel in parte vel in <toto>[5] pro meis notoriis excessibus scilicet quendam virum in ecclesia fratrum minorum <in Kolding heu>[6] dulor interficiendo cum conplicibus meis illicite perpetratis de assensu et voluntate dilecti patris <mei>[7] et aliorum consanguineorum meorum scotasse et assignasse ac scoto et assigno per presentes perpetuis temporibus possidendam ♦

Insuper [.....][8] astringo me et meos veros heredes ad scotandum et assignandum dicto domino episcopo Cristierno <predictam>[9] curiam cum suis ut premittitur pertinenciis in placito Jælingsysel cum fuero requisitus aut cum <heredes mei>[10] ab ipso domino episcopo aut suis successoribus fuerint requisiti ambiguitis[11] maturis[12] judicialiter[13]

Preterea obligo me et heredes meos firmiter per presentes dicto domino episcopo Ripensi ad mensam suam episcopalem et successoribus suis dictam curiam Dysling cum omnibus suis ut supra adjacenciis per dictum dominum episcopum Ripensem pro <prefata>[14] pecunie summa redimendam ad appropriandam disbrigandam et liberandam ab impeticione qu<orumcum>que[15]

In quorum omnium et premissorum testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium <videlicet>[16] Esgeri Bryning dilecti patris mei Petri Bryning Johannis Lagonis de Tyrsbek Johannis Andree <Nicolai>[17] Anderssøn Jacobi Willessøn et Nicolai Jeipssøn armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m°cd°xx° sabbato proximo ante ascensionem domini ♦

1. fac<i>o] faco, A. 2. <vel futuris>] Hul i pergamentet A. 3. <aliis>] Hul i pergamentet A. 4. <nullis demptis>] Hul i pergamentet A. 5. <toto>] Hul in pergamentet A. 6. <in Kolding heu>] Hul i pergamentet A, udfyldt efter Rep. 7. <mei>] Hul i pergamentet A, udfyldt efter Rep. 8. [.....]] Hul i pergamentet A. 9. <predictam>] Hul i pergamentet A. 10. <heredes mei>] Hul i pergamentet A. 11. ambiguitis] Læsning usikker. 12. maturis] Læsning usikker. 13. judicialiter] Læsning usikker. 14. <prefata>] Hul i pergamentet A, udfyldt efter Rep. 15. qu<orumcum>que] Hul i pergamentet A. 16. <videlicet>] Hul i pergamentet A.

Oversættelse

Peder Esgersen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen i Herren.

Jeg gør alle nulevende og kommende vitterligt, at jeg, med min kære faders og andre af mine blodsbeslægtedes samtykke og vilje, har skødet og overdraget, og jeg skøder og overdrager ved dette brev den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Kristian, af Guds nåde biskop i Ribe, min gård kaldet Dørslund – som arvingerne efter hr. Jens Olufsen, ridder, from ihukommelse, har i pant for 14 mark sølv – beliggende i Brande sogn og Jellingsyssel med et møllested[A] og et risgærde, hvor det fra gammel tid er skik at fange ål og andre fisk, og med al anden tilhørende jord, nemlig mark, eng, græsning, skov, fiskevand, vådt og tørt, fast ejendom og løsøre, intet undtaget, hverken helt eller delvist, til at besidde til evig tid, for mine åbenlyse synder, som jeg uretmæssigt har begået sammen med mine medskyldige, nemlig at dræbe en mand – O ak og ve! – i gråbrødrekirken i Kolding.

Tillige (.....) forpligter jeg mig og mine sande arvinger til at skøde og overdrage nævnte hr. biskop Kristian den førnævnte gård med dens tilliggender, som før er nævnt, på Jelling sysselting, når jeg bliver anmodet om det eller når mine arvinger bliver anmodet om det af samme hr. biskop eller hans efterfølgere (.....) (.....) (.....).

I øvrigt forpligter jeg mig og mine arvinger fast ved dette brev til at hjemle, frigøre og fri nævnte hr. biskoppen af Ribe (til hans bispebord) og hans efterfølgere den nævnte gård Dørslund med alle dens ovennævnte tilliggender, som skal indløses af nævnte hr. biskop af Ribe for føromtalte pengesum, for påkrav fra enhver.

Til vidnesbyrd om alt det førnævnte er mit segl tillige med segl tilhørende de ædle mænd, nemlig Esger Bryning, min kære fader, Peder Bryning, Jens Lavesen af Tirsbæk, Jens Andersen, Niels Andersen, Jakob Villesen og Niels Jepsen, væbnere, hængt ved dette brev.

Givet i det Herrens år 1420, lørdag før Kristi Himmelfartsdag.

A. Oversættelsen er usikker..