1420. 25. maj. Abrahamstrup slot


Skrivelse fra kong Erik 7. af Pommern til de hanseatiske rådsudsendinge fra Stralsund og Rostock, som er forsamlet i København. Heri meddeler han, at han ikke længere kan lade sit råd vente i København, idet det nu i 14 dage har ventet forgæves på de rådsudsendinge fra Lübeck og Wismar, som også skulle være kommet til København.

I forlængelse heraf meddeler kong Erik, at han har givet sit råd i opdrag at give hans mening om striden med de holstenske herrer til kende over for rådsudsendingene fra Stralsund og Rostock, således at de kan viderebringe denne til de andre hansestæder.

Tekst

Ericus Dei gracia Dacie, Swecie, Norwegie, Gothorum, Schlavorumque rex et dux Pomeranie.

Premisso nostro favore.

Leven vrundes.

Alse gi jw wol vordenken, wo gi juwen boden bi uns hadden unde gheven uns to vorstande, wo gi gerne by uns wolden wesen yn unsen landen umme sunderge werve willen, de gi to uns hadden unde wor gi uns vynden mochten: des screve wii jw en antword wedder to by juweme eghenen boden, wo wii jw gerne lyden wolden unde seghen gerne, dat gi qwemen to Kopenhagen; dar seholde gi uns edder unsen rad vynden, de werve to horende, de gi to uns hadden.

Unde, leven vrundes, n{uo} hefft unse rad dar gelegen verteyn dage, unde hebben gebeidet, unde hebben vele werve vors{uv}met, de se scholden worven hebben van der rike wegene.

Unde nu synt de anderen[1] stede noch nicht gekomen, alse de Lubesschen unde de Wismerschen.

Dar umme, leven vrundes, wii hadden jw des nicht to gelovet, dat gi sodane daghe myd uns scholden upnemen, dar wii unde unse rad sych over vorteren scholden, nu wii ander werff hebben, dar unsen riken grot macht ane licht, wente wii hopeden wol unde meenden dat vor war, dat gi myd uns dygen unde vorderven scholden, alse wii wol myd jw vorschuldet hebben.

Unde, leven vrundes, unse rad kan dar n{uv} nicht lengher beyden umme sunderge werve willen, de se to schickende hebben van der rike wegene.

Dar umme, leven vrundes, wan gi meer willen daghe myd uns upnemen, so ramet des also, dat se uns bequemeliker werden unde to so groteme drapliken schaden nicht en komen, alse nu scheen is.

Unde, leven vrundes, wii hebben unseme rade werff bevolen, de se jw berichten scholen[a] van unser weghene; dar bidde wii jw umme, dat gi de gutliken to jw nemen unde latet se yn sodaner mate yn anderen weghen vorluden, alse unse rad se jw berichtet.

Dar mede bevele wii jw unsem leven heren Gode.

Screven to Abramstorpe in pinxteavende under unsem signete.

1. anderen] ander, Aa.
a. berichten scholen] jf. reces af forhandlingsmødet i København, DD 1420. 25. maj, nr. 14200525001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.