1420. 26. juni.


Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard), ridder, giver til Dueholm Kloster for afholdelsen af daglige sjælemesser for sig, sin hustru og sine forældre Nørre Mølle i Vejerslev, gårdene Over Sønderup og Neder Sønderup og et bol i Harre sogn, samt en gård i Bajlum i Hjerk sogn.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see høre eller læse helser iegh Niels Krabbe ther ridher ær ewindeligh meth guth ♦

Thet skall alle men vitherlight wære so wel the komme skall som the nw ære at iegh wetherkiændes megh reen liweth men herræ och brøther i Dwholm kloster j Morsæ sancti Johannis ordin een[2] møllæ[3] kalles Norræ Møllæ liggendes i Wethersløff i Morsæ huilke skyldher xiij pund meel[4] och anneth meth gotz som kalles Ower Syndropp ligger j Harwe soghen[5] huilkæ skyller iij oræ korn meth andher sinæ behøringh so som ær smør faar och laam item[6] een gardh i thet samme soghen huilke[7] kalles Nedher Syndorpp huilke skyller ij øre korn item een booll liggendes i Harffwe huilken siddher appo Nis skyller ij ørtigh korn item[8] een gard liggendes i Bodum i Hiærk[9] soghen huilk skyller [10] v ortigh korn och all then ødhe iordh jegh hawer paa then samme marck meth alle sin behøringh och tilliggelsæ woth och thyffrth inthen wntaghen for myn och myn husfruæ och mynæ foreldher sieles betørff til ewigh tijdh at hawe giwet meth so dan wilkor forskrewet [11] at the samme herræ och brøther i then samme steth skullæ hollæ een eweligh messæ hwar dagh vthen syndagh do meth so dan skiell at the samme brøther skulle hawe megh och myn husfruæ och myn father och myn mother och andher mynæ forælder i theræ ammynelse so wæl vm syndagh som then dagh ther messæn holles ok thet alter skall bygges i sancte (!) Johannis ewangeliste ære och sancti Erasmi ♦

Item tilbindær jegh megh och myn arwinghe at frij och frælse och hemlæ mollæ och gotz som for ær skrewet thet forskrewet steth och brøther til ewindeligh eyelsæ for megh och myn arwinghes och alle[12] andher giensielsæ ♦

Datum anno domini mcdxx die beatorum martirum Johannis et Pauli ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis domini Stigoti militis Johannis Cristierni dicti Kooz Laurencii Pucel necnon Petri Hase armigerorum ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. møllæ] I højre margin her ud for molendina med rødt blæk, Aa. 4. meel] Her slutter understregning m. rødt, i højre margin er med rødt tegnet et menneskehoved i profil, Aa. 5. Harwe soghen] I højre margin tilføjet Harff sogen, Aa. 6. item] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 7. huilke] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 8. item] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 10. skyller ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 11. forskrewet ] forslrewet , Aa. 12. alle] Gentaget i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.