1420. 29. juni . Wismar


Reces af hansemødet i Wismar bl.a. indeholdende følgende punkter:

10) Hansestæderne er blevet enige om at sende rådsudsendinge til et møde med kong Erik 7. af Pommern 1. maj 1420. På dette møde skal de drøfte hansekøbmændenes situation i de tre riger. Endvidere skal alle rådsudsendingene til mødet medbringe oplysninger om de overgreb, som er blevet begået mod deres borgere i de tre riger.

11) Såfremt forhandlingsmødet med kong Erik trækker ud til pinse (26. maj - 1. juni), skal de pågældende rådsudsendinge i stedet sejle ind i Slien for at deltage i det møde, som skal finde sted 2. juni 1420 i Slesvig by.

12) Såfremt de pågældende rådsudsendinge kommer direkte hjem fra mødet med kong Erik, skal enhver hansestad alligevel sende rådsudsendinge til mødet i Slesvig 2. juni 1420.

Tekst

Anno Domini 1420 Petri et Pauli apostolorum die fuerunt nunctii consulares civitatum Lubek, Rozstok, Stralessund et Gripeswold Wissemarie congregati et concluserunt:

[.....]

<10> Item hebben de stede een ghedregen, dat se willen senden to dem heren konynge van Dennemarken, umme de samelinge unde dat grote utb{oe}d to sprekende, to Philippi et Jacobi, unde umme dat rostiment der schepe unde c{oe}pmans, to irvarende, off de c{oe}pman unghehindert unde velich moge vorsoken de rike, alze zik de stede to synen gnaden anders nicht vormoden. Unde hir up schal en jewelk stad eren sendeboden meded{oe}n alsodane gebreke, alze eer anligende is.

<11> Item offt siik de tiid by deme heren koninge bette to pinxten vorlengede, so scholen de sulven sendeboden seghelen in den Slyg, den dach uppe den sondach[1] trinitatis to Sleswiik to vorsokende; doch de sendeboden des besten dar an to ramende.

<12> Item quemen desse vorscreven sendeboden van deme koninge wedder to h{ue}s, so schal en jewelke stad den vorscreven dach to Slesswiik allike wol besenden, were ok sake dat de koning dar nycht umme bidden lete, vulmechtych an de vorgherorden werff unde andere werve to sprekende.

[.....]

1. sondach] sondaugh, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.