1420. 3. juli.


Jakob Nielsen på Lolland skøder Klaus Venstermand gods i Hoby.

Tekst efter Rep.

Tekst

Jeg Jacop Nielsøn ..... i Loland [skøder] ... og ærlig Claus Wensterman [gods i Houby][1] .. tilbinder jeg mig at hjemle ham forskrevne gaard eller holde ham skadesløs inden 1/4 aar. ♦

Sigillum meum cum sigillo nobilium .... Landsdommer, Hr. Hennikæ i Gluslunde, Hr. Henning i Sølvstede, Præster, Gereth Kætylhoith, Syvert Nielsen, væbnere. ♦

Datum feria 4. infra octavam visitationis Mariæ ♦

1. [gods i Houby]] navnet efter brevets påtegning, Rep.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.