1420. 23. august. København


Kong Erik 7. af Pommern bekendtgør at have taget domkapitlet, domkirken og gejstligheden i Uppsala ærkebispesæde samt deres gods, tyende og fæstere under sin beskyttelse, og han forbyder enhver på nogen måde at forurette dem, og opfordrer til i stedet alle at være dem behjælpelige.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth gudz nadhe Danmarks Swerighes Noreghes Wendes oc Gotes konung ok hertugh i Pomeren . helsom allæ som thettæ breff høræ æller see æwærdeligh meth gudh oc ware nadh ♦ Witerlikt gerandes meth thesso waro opno brefue at wi nw aff ware synderlighe nadhe hafuum taghet ok taghe hedherlighæ mæn oss ælskælighe / gantzæ capitulum doomkirken / oc alt klærkriit aff Vpsala erkebiscopsdøme . meth theræ hion . landbo . oc alt theræ gotz oc gardha i wara synderlighe hæyghe friidh oc wærn beskyrmæ skulendæ . ♦

Ok thy forbyuthæ wi allæ e hwo the hælst æræ thøm i noghræ matæ her amot wforrættæ . hindræ æller wmaghe wider wara konungxlika hæffnd oc wredhe all the stund the thet aff ware nadh hafwæ mæn hæller styrke thøm oc wera thøm behielpelighe i the stykke som the æra rætte wti . ♦

Till meræ witerlicheyt her vm hafue wy latet wart secret thrykkes vppa ryggen for thetta breff . ♦

Datum Kopenhafen anno domini millesimo cdxxo vigilia beati Bartholomei apostoli ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.