1420. Lund


Dekanen og kapitlet i Lund erklærer, at de efter ærkebiskoppens råd og med hans samtykke og vilje har modtaget 1200 lybske mark af kong Erik 7. af Pommern til betaling af to klerke, der skal læse psalteren til evig tid i deres kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett dieghen oc capitels[1] breff j Lund at the met ærchibiscops rad samtøcke oc wilge kennes them vp at haffue borit aff koning Erick xiic[2] lubske marck til at the holde scule two[3] klercke[4] at læse psalteren till ewiigh <tiidh>[5] vdi forne kirke ♦

Datum anno domini mcdxx[6] etcetera ♦

1. capitels] rettet fra capitell. 2. xiic] foran slettet i. 3. two] foran slettet een. 4. klercke] foran slettet oc. 5. ewiigh <tiidh>] tiidh mangler i reg. 6. mcdxx] rettet fra mcdxxi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.