1420 el. 1425.


Et skødebrev på gods i Falling, Ålstrup og Amstrup.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Ett pergamendtz schiøde breff[1] paa noget goedtz i Faling, Olstrup och Ambstrup, ♦

1425[2] . ♦

1. pergamendtz schiøde breff] B-reg.schiøde A-reg. 2. 1425] B-reg.Anno 1420 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.