1420.


To skødebreve, begge på en gård i Randlev (nu Over Randlev), udstedt af Banner Bosen og Johanne af Stensballe til biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Thoe[1] pergamendtz schiøde breffue, paa ij gaarde i Randløff aff Banner Boessen och aff Jahane af Stiensballe, till her Boe bischop vdi Aarhus, ♦

Anno 1420. ♦

1. Thoe] B-reg.Thuenne A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.