1420..


Bo (Mogensen (Lang)), biskop af Århus, erhverver Sebberup i Løsning sogn (Hatting herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamentis schiøde breff, paa ett bøggestedt y Sebestrup i Løssning sogend, som er schiøtt bischob Boe aff Aarhuus, ♦

Anno 1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.