1420..


Brev om det gods i Majbølle, Hellenæs og Tårs, som Maribo kloster fik, da Katrine Folmersdatter (Lunge?) blev optaget.

Tekst efter reg.

Tekst

Jtt breff paa goedz som er giffuett thill closterett med Cathrine Folmersdatter som er i Madebølle, Helnes och i Wester Tornis. ♦

1420. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.