1420.


Hr. Jens Lavesen (Galt) sælger sit gods i Säby (Rönnebergs herred) til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ett breff medt huilckett her Jens Lagessen selger konning Erick sidt godtz i Sønder / Seby ♦

Anno domini : m cdxx ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.