1420..


Peder Pedersen lejer for sin levetid en gård i Smedegade i Skælskør af Antvorskov kloster mod en årlig landgilde på fire grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Pederssønn wederkiender sig i leie att haffue thagit aff closter i sin tid for iiij grot aarlig lanndgilde enn gaard i Schielskør liggendis, paa Smedie gadenn, østen nest thennd gaardt Jep Rød iboer ♦

1420 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.